Grunwaldzka 211, 80-266 Gdańsk

+48.500 795 309

migron.kontakt@gmail.com

Dane Firmy

MIGRON Michał Gronowski

Wilamowo 13, 12-114 Rozogi
NIP:          745-18-10-503
REGON:   362186524.

Skontaktuj się z nami
I wykorzystaj potencjał automatyki w swoim domu.

System automatyki zmieni Twój dom w inteligentny. Zaznasz wewnętrzny spokój, bezpieczeństwo oraz komfort życia dzięki rozwiązaniom inteligentnego domu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest MIGRON Michał Gronowski, Wilamowo 13, 12-114 Rozogi. Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy której jesteś stroną, a także wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym wymogu prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych oraz w celach archiwizacyjnych i windykacyjnych. Podstawą przetwarzania danych jest wymóg umowny i ustawowy oraz jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji ww. celów, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zawrzeć, wykonać i zrealizować umowę. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.